In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Spas skriftserie

Nr 3. Hans Camitz (red.)

Inre värld och yttre verklighet. Föreläsningar inspirerade av Ludvig Igras bidrag till psykoanalytisk teori och praktik.

Ludvig Igra avled hastigt i en hjärtinfarkt i maj 2003. Detta innebar en omfattande förlust, inte bara för hans familj och vi som var hans vänner och kolleger, utan för hela den nordiska psykoanalytiska diskussionen. Svenska psykoanalytiska sällskapet har genomfört några offentliga studiedagar för att hedra minnet av Ludvig Igras betydelsefulla gärning. Vi som inbjöds att medverka har i olika sammanhang arbetat tillsammans med Ludvig och valde själva ett ämne, där man hämtat inspiration från honom.

Ludvig Igra var utöver sin verksamhet som kliniker, lärare och handledare också en mycket produktiv författare och samhällsdebattör. Hans insatser och engagemang sträckte sig långt utanför det psykoanalytiska rummet. Detta återspeglas i några av artiklarna i denna antologi, som också utgör SPS skriftserie nr 3.

Pris 100:- kr/styck.

 

Läs om boken på förlagets hemsida »

 

Nr 2. Hans Camitz (red.)

Att ha och inte längre ha. Fem psykoanalytiker om förlust och misslyckande

Att ha och inte längre ha – under denna rubrik har Svenska psykoanalytiska sällskapet inbjudit till ett antal studiedagar runt om i landet. Fem psykoanalytiker gav olika infallsvinklar till upplevelser av förlust och misslyckande. Föredragen återges i skriftlig form i denna utgåva, som också utgör Spas skriftserie nr 2.

Hans Camitz introducerar ämnet genom referenser till bl a Hemingway, Dalai Lama och Freud. Att under livets gång uppleva förluster och misslyckanden är oundvikligt. Hur vi förhåller oss till och i vår inre värld handskas med sådana motgångar kan leda till depression eller till ett plågsamt men utvecklande sorgearbete.

Arne Jemstedt skildrar utifrån tre kliniska exempel hur förmåga till empati och omsorg växer fram och hur man kan förstå brister i denna process. Förmågan till omsorg är sofistikerad och utvecklas i ett subtilt och komplext samspel mellan det lilla barnet och dess omgivning.

Bengt Warren skriver utifrån ett kliniskt exempel om det psykiska arbete som krävs när ett kärleksförhållande avslutas genom att en av parterna blir övergiven. Ett särskilt avsnitt ägnas åt den hämning av sexualiteten i ett vuxet förhållande som kan skapas av det incesttabu, som grundläggs i barndomen.

Lena Teurnell beskriver den upplevelse av misslyckande som utbrändhetstillståndet medför och vilka förluster det på ett djupare plan innebär för en människa som valt duktighetens väg. Hon kompletterar den kunskap som idag finns om utbrändhet med ett psykoanalytiskt perspektiv.

Ludvig Igra undersöker de motiv som ligger bakom den dragningskraft som motgångar och misslyckanden kan ha på vissa människor. Han visar på den rädsla som goda relationer kan ge upphov till och den egendomliga trygghet som dåliga relationer kan erbjuda. Detta strider mot förnuftets röst men omedvetna motiv kan skapa ett tillstånd där lugn förknippas med tristess och konflikt med vitalisering.

Pris 100:- kr/styck.

 

Läs om boken på förlagets hemsida »

 

Nr 1. Hans Camitz (red.)

Om projektiv identifikation. Fem psykoanalytiker tillämpar begreppet ur olika perspektiv

Fem psykoanalytiker belyser begreppet projektiv identifikation ur fem olika perspektiv.

Arne Jemstedt ger en introduktion av begreppet och sätter in det i ett teoretiskt sammanhang.
Ludvig Igra visar hur projektiv identifikation kan fungera som vägvisare till den inre världen, och han illustrerar med exempel från den psykoanalytiska och psykoterapeutiska praktiken.
Bengt Warren använder begreppet för att fördjupa förståelsen av det komplexa samspelet i kärleksrelationer och parförhållanden.
Lena Teurnell visar hur projektiv identifikation kan hjälpa oss att bättre förstå den tidiga utvecklingen och samspelet mellan barn och föräldrar.
Hans Camitz beskriver med rikliga kliniska exempel hur förståelsen av projektiva och introjektiva processer kan skapa mening i de tumultartade möten, som kan ske mellan fantasi och verklighet på behandlingsinstitutionen.
Boken är en sammanställning av de föredrag som hölls under tre offentliga studiedagar, som arrangerades av Svenska psykoanalytiska sällskapet (dåvarande Svenska föreningen för holistisk psykoterapi och psykoanalys), i Stockholm och Göteborg 1998 och 1999.

Pris 100:- kr/styck.

OBS! SLUTSÅLD!

 

Boktips

Vi presenterar aktuell litteratur som utgivits i Sverige och som speglar ett psykoanalytiskt tänkande.

Spaf:s skriftserie

Spaf:s skriftserie har utkommit med tolv nummer, det senaste "Skam på gott och ont".

Uppsatser

Uppsatser och avhandlingar skrivna av medlemmar.

Scandinavian Review

Huvudsyftet för The Scandinavian Psychoanalytic Review är att belysa utvecklingen av psykoanalys i Skandinavien och internationellt.

 

 

Copyright © Spaf 2017-10-05

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se