In English

HemOm psykoanalysArrangemangPublikationerUtbildningForskningMedlemmarPressrumKontakt

 

Exempel på föreläsningar

Vad är psykoanalys?

Svenska psykoanalytiska föreningen anordnar föreläsningar om ett flertal ämnen med anknytning till psykoanalys. Dessa föreläsningar hålls huvudsakligen i Stockholm, Göteborg, Malmö/Lund och Uppsala.

Verksamheten omfattar både allmänna föreläsningar på kvällstid som den uppmärksammade och uppskattade föreläsningsserien «Med psykoanalys från vaggan till graven» som hålls i ABF-huset i Stockholm samt hel- och halvdags föreläsningar kring psykoanalytiska ämnen.

Nedan ger vi exempel på föreläsare och föredrag som hållits i olika sammanhang. Kontakta gärna föreläsaren eller kansliet om du är intresserad av något speciellt ämne!

 

Hur jag har lärt mig att tala psykotiska – att tyda/tolka den psykotiska människans kommunikation
Per Stenfelt

Om depression som förlorad självaktning
Johan Beck-Friis

Att vilja eller att måsta – en diskussion av Freuds tankar om tvångsneuros
Maria Yassa

Hakuna matata eller kungariket? Tankar om tonårsfrigörelse utifrån filmen Lejonkungen.
Grazia Monzardo Linderholm

Går det att lyssna till det omedvetna? Hur en psykoanalytiker lyssnar på sin patient
Anders Berge

Unga vuxna – begreppet ”ung vuxen” är en relativt ny beteckning på en åldersgrupp vars livsvillkor tycks ha ändrat sig från tidigare generationer. Vad brottas dagens ”unga vuxna” med psykologiskt sett?
Gunnel Jacobsson

Hjärtats oro – tankar om kropp och själ i sjukvårdsupplevelsen
Clarence Crafoord

Beroende – på gott och ont
Gunilla Sallander

När själen vill men kroppen inte förmår – tankar utifrån en psykoanalytikers arbete
Eli Högberg

Vad vill slidan? Om kvinnors samlagssmärtor
Lotti Helström, Eva Öhrner

Övergrepp och kärlek – tankar om Almodovars film "Tala med henne"
Christer Sjödin

Flykten från fruktbarheten – om narcissism i samhället
Lena Teurnell

Skammen som fräter själen – om kränkning, hat och hämnd
Robert Rössel

En själ har sina skäl – hur en psykoanalytiker tänker kring barns psykiska problem
Björn Salomonsson

Som att leva i ett fängelse – när grundläggande fantasier hos barn och ungdomar påverkar det mentala livet så att den yttre världen blir en plåga
Elisabeth Wikén-Kolev

Andnöd – några psykoanalytiska tankegångar om psykosomatiska besvär
Anders Berge

Det är nog bara nerverna – psykoanalytiska synpunkter på problematisk patient-läkarrelation
Lars Härdelin

Sanning och psykoanalys
Gunnar Karlsson

Psykoanalysens syn på drömmar
Agneta Sandell

Den första gång jag såg dig – det initiala mötet mellan psykoanalytiker och analysand
Rolf Künstlicher

Frodos dilemma – psykoanalytiska synpunkter på filmen Sagan om Ringen
Bo Östlund

Tidens förvandlingar i våra liv – en psykoanalytisk och naturfilosofisk betraktelse
Johan Schubert

När man skapar konst och poesi ur sorg och trauma
Else-Britt Kjellqvist

Utbrändhet – sett ur psykoanalytisk synvinkel
Kajsa Brundin

Den tunna hinnan samhälle och våld ur ett psykoanalytiskt perspektiv
Ludvig Igra (d. 2003)

Gruppen skapar sin ledare – ett psykoanalytiskt synsätt på ledarskap och grupper
Siv Boalt Boëthius

Självkärlek eller undvikande kärlek – om narcissism
Bo Sigrell

Unga män och kvinnor på tröskeln till vuxenvärlden – från forskningsprojekt på Psykoterapiinstitutet om unga vuxna
Gunnel Jacobsson

Skilda vägar mot skilda världar – kön, könsidentitet, könsroll ur psykoanalytisk synvinkel
Anita Häggmark

Att hata sin kropp – en psykoanalytisk syn på anorexi och bulimi
Ann-Mari Hofsten

Vad är uppfostran? Att bli förälder och att vara förälder
Magnus Kihlbom

Den kritiska övergången från förälskelse till kärlek
Tomas Böhm

Tro, hopp och kärlek – från dröm till verklighet – analytiska aspekter på tonårsutveckling
Björn Wrangsjö

Psykoanalys och bokstavsbarn – om neuropsykiatriska tillstånd hos barn
Björn Salomonsson

Ska en åttaåring vara sexig? Ett psykoanalytiskt synsätt på skolåldern
Barbro Martell

Från Snövit till Star Wars – en psykoanalytiker ser på sagan
klicka här för abstract
Majlis Winberg Salomonsson

Mellan ärr och öppet sår – psykoanalys som hjälp att förstå och tänka kring trauma och dess inverkan
Cristina Peñaloza

Den magiska tiden – psykoanalys med förskolebarn
Karin Backa-Sigrell

Vad tänker spädbarn på? Psykoanalytiska synpunkter på att förstå och arbeta med spädbarn
Johan Norman (d. 2005)

Vad är psykoanalys?
Lars Sjögren/Sven Lagerlöf/Eva Öhrner/Anders Carlberg

 

Tillbaka till arrangemang

 

 

 

 

Copyright © Spaf 2018-09-07

webmaster

 

 

Svenska psykoanalytiska föreningen    Västerlånggatan 60    111 29 Stockholm     08-411 54 57    www.psykoanalys.se    info@psykoanalys.se